Óû§Ãû: ÃÜÂë: ÑéÖ¤Âë:    ×¢²á| Íü¼ÇÃÜÂë?
Ê×Ò³|ÌýÁ¦×ÊÔ´|ÿÈÕÌýÁ¦|ÍøÂçµç̨|ÔÚÏߴʵä|ÌýÁ¦ÂÛ̳|ÏÂÔØƵµÀ|²¿Âä¼ÒÔ°|ÔÚÏß±³µ¥´Ê|Ë«ÓïÔĶÁ|ÔÚÏßÌýд|ÆÕÌØÍøУ
 1. ¡¤Ñ§Ó¢Óï´ÓиÅÄîÓ¢Ó↑ʼ
 2. ¡¤Ò»±¾ÄÜ¡¾ÌýÒô¡¿²é´ÊµÄ´Êµä
 3. ¡¤Ãâ·ÑÌåÑ飺Íâ½ÌÒ»¶ÔÒ»¿ÚÓï
 4. ¡¤È¨ÍþӢʽӢÓïÃâ·Ñѧϰ×ÊÔ´
 5. ¡¤×ÊÉî¿ÚÒëÔ±¿ÚÒëÍƼöѵÁ·Èí¼þ
ÄúµÄλÖãºÖ÷Ò³ > ÌýÁ¦×ÊÁÏÏÂÔØ
 1. Éϼ¶·ÖÀàÀ¸Ä¿£º
 2. Ó¢ÓïÑݽ²
 3. Ñó»°Á¬Æª
 4. Ó¢ÓÊÔ
 5. Ó¢ÓïÌýÁ¦×ÊÔ´
 6. ¾­µä¿ÚÓï½Ì³Ì
 7. ÓÐÉù×÷Æ·
 8. ÇóÖ°Ó¢Óï
 9. Ó¢ÎÄÓÐÉùÃûÖø
 10. ³É³¤µÄ·³ÄÕ
 11. ÁùÈËÐУ¨ÀÏÓѼǣ©
 12. ¾«Æ·ÏÂÔØ
 13. Éç½»Ó¢Óï
 14. Ó¢ÓïÒô±ê
¸ü¶à>>Ó¢ÓïÑݽ²
 1. Ë«ÓÔú¿Ë²®¸ñ¹þ·ð2017±ÏÒµµäÀñÑÝ
 2. Ë«Óϲ¾ç´óʦ¿ÂÄÏ¡¤°Â²¼À³¶÷´ïÌØ
 3. Ë«Óï:Ò¦Ã÷ÇòÒÂÍËÒÛÑݽ²È«ÎÄ
 4. Ï£À­Àï°ÜÑ¡Ñݽ²£ººôÓõÅ®ÐÔ¼ÌÐøΪͻÆÆÐÔ±ð±Ú
 5. ÌØÀÊÆÕʤѡÑݽ²£ºÖØзŷÉÃÀ¹úÃÎ
 6. Ë«ÓÂíÔÆÈ«Ó¢ÎÄÑݽ²½éÉܺ¼ÖݺÍG20
 7. Ë«ÓÅË»ùÎÄÃØÊ鳤2016Äê½ûÖ¹ºËÊÔ
 8. ×îÃÀÓ¢Òô:¿­ÌØÍõåúÔÚÓ¢¹úSportsAid40ÖÜÄêÍí
¸ü¶à>>Ñó»°Á¬Æª
 1. Ñó»°Á¬ÆªLesson48
 2. Ñó»°Á¬ÆªLesson47
 3. Ñó»°Á¬ÆªLesson46
 4. Ñó»°Á¬ÆªLesson45
 5. Ñó»°Á¬ÆªLesson44
 6. Ñó»°Á¬ÆªLesson43
 7. Ñó»°Á¬ÆªLesson42
 8. Ñó»°Á¬ÆªLesson41
¸ü¶à>>Ó¢ÓÊÔ
 1. ±Õ×ÅÑÛ¾¦Æ®µ¥´Ê Ëļ¶1
 2. ±Õ×ÅÑÛ¾¦Æ®µ¥´Ê Ëļ¶2
 3. ±Õ×ÅÑÛ¾¦Æ®µ¥´Ê Ëļ¶3
 4. ±Õ×ÅÑÛ¾¦Æ®µ¥´Ê Ëļ¶4
 5. ±Õ×ÅÑÛ¾¦Æ®µ¥´Ê Ëļ¶5
 6. ±Õ×ÅÑÛ¾¦Æ®µ¥´Ê Ëļ¶6
 7. ±Õ×ÅÑÛ¾¦Æ®µ¥´Ê Ëļ¶7
 8. ±Õ×ÅÑÛ¾¦Æ®µ¥´Ê Ëļ¶9
¸ü¶à>>Ó¢ÓïÌýÁ¦×ÊÔ´
 1. ÃÀ¹úÓ¢ÓïÌýÁ¦80ƪ Lesson80
 2. ÃÀ¹úÓ¢ÓïÌýÁ¦80ƪ Lesson73
 3. ÃÀ¹úÓ¢ÓïÌýÁ¦80ƪ Lesson72
 4. ÃÀ¹úÓ¢ÓïÌýÁ¦80ƪ Lesson71
 5. ÃÀ¹úÓ¢ÓïÌýÁ¦80ƪ Lesson70
 6. ÃÀ¹úÓ¢ÓïÌýÁ¦80ƪ Lesson69
 7. ÃÀ¹úÓ¢ÓïÌýÁ¦80ƪ Lesson68
 8. ÃÀ¹úÓ¢ÓïÌýÁ¦80ƪ Lesson67
¸ü¶à>>¾­µä¿ÚÓï½Ì³Ì
 1. ¡°ÎÒÒ²ÊÇ¡±±ðÔÙ˵¡°Me too¡±ÁË£¡Õ⼸ÖÖ˵·¨
 2. ÑûÇëÅóÓѳԷ¹Ó
 3. Creativity, innovation, originality µÄÇø
 4. ¾Ý˵ÃÀ¾ç10¼¶²ÅÄÜ¿´¶®Õâ13¸öÓ¢Îıí´ï
 5. ¾Å¾ä¼òµ¥Ó¢Óï,½ÌÄãÈçºÎÅÄÂíƨ
 6. Ó¢ÓïÊÇÕâÑùÁ·³ÉµÄ7(ÒôƵ)
 7. Ó¢ÓïÊÇÕâÑùÁ·³ÉµÄ6(ÒôƵ)
 8. Ó¢ÓïÊÇÕâÑùÁ·³ÉµÄ5(ÒôƵ)
¸ü¶à>>ÓÐÉù×÷Æ·
 1. ³¿¶ÁÃÀÎÄ£¨ÒôƵ):ÃÀʽÅëâ¿ American Cook
 2. ³¿¶ÁÃÀÎÄ£¨ÒôƵ):ÍòÊ¥½Ú Halloween
 3. ³¿¶ÁÃÀÎÄ£¨ÒôƵ):ÃÀʽ´ý¿ÍÖ®µÀ
 4. ³¿¶ÁÃÀÎÄ£¨ÒôƵ):Ó¢¹úÈ˵ľưÉÀñÒÇ England
 5. ³¿¶ÁÃÀÎÄ£¨ÒôƵ):ÃÀ¹úÈ˵ÄÒôÀÖƷζ
 6. ³¿¶ÁÃÀÎÄ£¨ÒôƵ):¸Ð¶÷½ÚµÄÓÉÀ´ Thanksgivin
 7. ³¿¶ÁÃÀÎÄ£¨ÒôƵ):ÃÀ¹úÈ˵ĻéÀñ
 8. ³¿¶ÁÃÀÎÄ£¨ÒôƵ):δѡÔñµÄ· The Road Not
¸ü¶à>>ÇóÖ°Ó¢Óï
 1. ÃæÊÔ¹ý³ÌÖеÄÎå´óÐÐΪ»áÈÃÄã¿´ÆðÀ´¼«¶È¿ÊÍû
 2. 4¸öÏÖÏó°µÊ¾Ä㣬¸ÃÀ뿪ÁË£¡
 3. ÕÆÎÕÍâÓï¶ÔнˮµÄÌáÉýÁ¦
 4. ¼òÀúÖ»ÐèÒ»Ò³Ö½£¡¾ÍÄÜ´ò¶¯ÃæÊÔ¹Ù
 5. Ô¤²âÄãµÄÁíÒ»°ëÊÇʲôְҵµÄ£¿
 6. ¹¤×÷ÂÖ°àºÃÍ´¿à£¬5¸ö²ßÂÔÀ´Ó¦¶Ô
 7. ¹¤×÷ÇмÉÂñÍ·¿à¸É£¬3µã½ÌÄãÊ¡·³ÄÕ
 8. 5¸ö·½·¨ÕÒµ½ÊʺÏÄãµÄ¹¤×÷
¸ü¶à>>Ó¢ÎÄÓÐÉùÃûÖø
 1. ÓÐÉùÃûÖø¡¶¸ñÁзðÓμǡ·65:µÚ12Õ µ½»ÛóS¹ú
 2. ÓÐÉùÃûÖø¡¶¸ñÁзðÓμǡ·64:µÚ12Õ µ½»ÛóS¹ú
 3. ÓÐÉùÃûÖø¡¶¸ñÁзðÓμǡ·63:µÚ12Õ µ½»ÛóS¹ú
 4. ÓÐÉùÃûÖø¡¶¸ñÁзðÓμǡ·62:µÚ12Õ µ½»ÛóS¹ú
 5. ÓÐÉùÃûÖø¡¶¸ñÁзðÓμǡ·61:µÚ12Õ µ½»ÛóS¹ú
 6. ÓÐÉùÃûÖø¡¶¸ñÁзðÓμǡ·60:µÚ12Õ µ½»ÛóS¹ú
 7. ÓÐÉùÃûÖø¡¶¸ñÁзðÓμǡ·59:µÚ11Õ ¸ñÀÕ´ó׶
 8. ÓÐÉùÃûÖø¡¶¸ñÁзðÓμǡ·58:µÚ11Õ ¸ñÀÕ´ó׶
¸ü¶à>>³É³¤µÄ·³ÄÕ
 1. ³É³¤µÄ·³ÄÕGrowing Pains 414
 2. ³É³¤µÄ·³ÄÕGrowing Pains 413
 3. ³É³¤µÄ·³ÄÕGrowing Pains 412
 4. ³É³¤µÄ·³ÄÕGrowing Pains 411
 5. ³É³¤µÄ·³ÄÕGrowing Pains 410
 6. ³É³¤µÄ·³ÄÕGrowing Pains 409
 7. ³É³¤µÄ·³ÄÕGrowing Pains 408
 8. ³É³¤µÄ·³ÄÕGrowing Pains 407
¸ü¶à>>ÁùÈËÐУ¨ÀÏÓѼǣ©
 1. ÁùÈËÐÐ10-17/18The Last One
 2. ÁùÈËÐÐ10-16The One With Rachel's Going A
 3. ÁùÈËÐÐ10-15 The One Where Estelle Dies
 4. ÁùÈËÐÐ10-14The One With Princess Consuel
 5. ÁùÈËÐÐ10-13The One Where Joey Speaks Fre
 6. ÁùÈËÐÐ10-12The One With Phoebe's Wedding
 7. ÁùÈËÐÐ10-11The One Where The Stripper Cr
 8. ÁùÈËÐÐ10-10The One Where Chandler Gets C
¸ü¶à>>¾«Æ·ÏÂÔØ
 1. ÀµÊÀÐ۸߼¶ÃÀÓï½Ì³Ì
 2. ÀµÊÀÐÛÖм¶ÃÀÓï½Ì³Ì
 3. ÀµÊÀÐÛ³õ¼¶ÃÀÓï½Ì³Ì
 4. ´óѧӢÓïÌýÁ¦
 5. °Ä´óÀûÑǹ㲥ӢÓï
 6. Listen to This(Ó¢Óï¸ß¼¶ÌýÁ¦)
 7. Listen to This(Öм¶ÌýÁ¦)
 8. Listen to This (³õ¼¶ÌýÁ¦)
¸ü¶à>>Éç½»Ó¢Óï
 1. Éç½»Ó¢Óï31. ºÜ¸ßÐËÓÖ¿´µ½Äã
 2. Éç½»Ó¢Óï30. ÄãµÄÏëÏóÁ¦Î´ÃâÌ«·á¸»ÁË
 3. Éç½»Ó¢Óï29. Ëû˵²»¶¨¾ÍÊÇÄãµÄÕæÃüÌì×Ó
 4. Éç½»Ó¢Óï28. ÎÒÏàÐÅÕâ¸öÈ˾ÍÔÚij´¦
 5. Éç½»Ó¢Óï27. Ëû²»ÊÇÎÒϲ»¶µÄÀàÐÍ
 6. Éç½»Ó¢Óï26. Ëû´ó¸ÅÊÇÏëÕÒ»°Ìâ
 7. Éç½»Ó¢Óï25. Ëý·ÅÎÒ¸ë×Ó
 8. Éç½»Ó¢Óï24. ËýÔ¼µÄÈËһֱûÀ´
¸ü¶à>>Ó¢ÓïÒô±ê
 1. 9²¿µçÓ°½ÌÄãÓ¢¹ú¸÷ÖÖ¿ÚÒô
 2. Ò»·ÖÖÓѧ͸¹ú¼ÊÒô±êϵÁÐ48
 3. Ò»·ÖÖÓѧ͸¹ú¼ÊÒô±êϵÁÐ47
 4. Ò»·ÖÖÓѧ͸¹ú¼ÊÒô±êϵÁÐ46
 5. Ò»·ÖÖÓѧ͸¹ú¼ÊÒô±êϵÁÐ45
 6. Ò»·ÖÖÓѧ͸¹ú¼ÊÒô±êϵÁÐ44
 7. Ò»·ÖÖÓѧ͸¹ú¼ÊÒô±êϵÁÐ43
 8. Ò»·ÖÖÓѧ͸¹ú¼ÊÒô±êϵÁÐ42
 
mr007